Ako mi môžete pomôcť

Ďakujem veľmi pekne za pomoc, ktorá už bola mojím rodičom poskytnutá.
Ďakujem za každú radu ako aj informácie, za preklady ako aj ponúknuté možnosti ubytovania. Hlavne doterajšia finančná podpora, či už od rodiny, priateľov aj známych nás veľmi povzbudila.

Moji rodičia by mi radi zabezpečili kvalitnú budúcnosť bez bolesti a obmedzení.
Preto Vás veľmi pekne prosím: Pomôžte mojím rodičom vyzbierať potrebné peniaze!!

Môžete tak urobiť osobne u mojich rodičov alebo previesť peniažky na tento účet:
IBAN: SK 47 8330 0000 0020 0135 6403
Majiteľ konta: Štefan Fridman
Fio banka, a.s.
Poznámka: "Amalka"
Je to špeciálne 'transparentné konto', že môže ktokoľvek vidieť momentálny stav na konte.

aktuálny stav:

3 126,66 EUR ?>