Artrogrypósa (Arthrogryposis Multiplex Congenita) AMC

Artrogrypósa je vrodené kĺbové stunutie, ktoré je spôsobené fibrózou svalov a skrátením a zhrubnutím kĺbového puzdra a väzov. Pohybové ústrojenstvo je postihnuté deformitami a anomáliami rôznych kĺbov, pričom môžu byť postihnuté len horné a dolné končatiny, no niektoré formy majú prejavy aj na vnútorných orgánoch, lebke a centrálnom nervovom systéme.
Artrogrypóza sa prejavuje stuhnutím kĺbu končatín (najmä bedrového kĺbu, kolena, zápästia a kĺbov ruky) v skrčenom (flekčnom) alebo vyrovnanom (extenčnom) postavení. Charakteristické je symetrické postihnutie končatín, ktoré sa väčšinou týka horných i dolných končatín. Len zriedkavo sú postihnuté len dolné alebo horné končatiny samostatne. Postihnutie mäkkých tkanív kĺbov vedie k obmedzeniu pohybu končatín. Podstatou ochorenia je zrejme porucha spojiva, skutočná príčina však nie je známa. Typický je pomalý rast postihnutých končatín. Vnímanie ako aj inteligencia sú u týchto detí normálne.

Liečba

Liečba by mala začať čo najskôr, aby bola zachovaná maximálna miera funkčnosti postihnutého kĺbu. Vady končatín sa väčšinou nedajú riešiť len konzervatívnou (neoperačnou) liečbou, mäkké tkanivá musia byť ešte v rannom veku operačne predĺžené, puzdro kĺbu chirurgicky otvorené, s cieľom dosiahnuť čo najvýhodnejšie postavenie a funkčnosť končatiny. Ku konzervatívnym druhom liečby patrí hlavne intenzívna rehabilitácia podľa Vojtu, polohovanie postihnutých končatín, uvoľňovanie kĺbov, sadrovanie a prikladanie ortéz.
Prioritou je zaistiť chôdzu do 18 mesiaca, ako aj sebestačnosť pacienta pri jedle, hygiene a obliekaní. Operácie horných končatín sa plánujú okolo 4. roku dieťaťa.

Viacej informácií aj na
www.zdravie.sk
wikipedia.org